Evinde yüzlerce kedi bakanlar, bir barınak kurup sahipsiz köpekleri buraya kapatanlar… Onlar hayvanlara iyilik yaptığını düşünüyor olabilir, ama hayvanlar bu durumdan pek de mutlu olmuyor. Hayvanların üst üste yaşadığı ortamlarda yeterli hijyen sağlanmadığı için hastalık kol gezerken, kafeslerin içinde esaret hayatı yaşayan köpeklerin keyifli olması mümkün mü? Elbette iyi çalışan, bakım ve koforun sağlandığı rehabilitasyon merkezlerinden söz etmiyoruz. Sözümüz, kendi imkanlarını aşsa da hayvan toplamaya devam eden ve hayvanları da mağdur edenlere… Ülkemizde olduğu kadar yurtdışında da hayvan istifçiliği vakalarına çok sık rastlanıyor. ABD Boston’daki Tufts Üniversitesi’nde bu konuda bir araştırma konsorsiyumu bile kurulmuş. Hayvan İstifçiliği Araştırma Konsorsiyumu (HARC), istifçiliğin daha yaygın olarak görüldüğü ABD’de, her yıl yaklaşık 250 bin hayvanın bu olgudan etkilendiğini ortaya koyuyor. Hayvan Hakları Federasyonu’nun (HAYTAP) internet sitesinde, konsorsiyumun yaptığı araştırmanın ilgnç sonuçlarına değiniliyor. İhtiyaçları olan temel bakım imkanlarını sağlamaksızın aşırı sayıda hayvan edinmek anlamına gelen hayvan istifçiliği, yaygın görülen bir olgu. Hayvan istifçileri için, çevrelerinde çok sayıda hayvan bulunması isteği, bu hayvanların düzgün bir biçimde beslenme ve uygun bir ortamda yaşama ihtiyacından önce geliyor. Her ne kadar hayvanlarını çok sevdiklerini ileri sürseler de bu insanlar, hayvanların geçirdiği ciddi hastalıkları, yetersiz beslenmelerini ve çektikleri acıyı görmezden geliyor.

AYIRT ETMEK ZOR

Tufts Üniversitesi’nin ortaya koyduğu gerçeklerden biri de, barınak gibi faaliyet gösteren istifçilerin tespit edilmesinin, geleneksel hayvan istifçilerine kıyasla daha zor olması. Çünkü hayvanlarla birlikte yaşamadıkları için, komşuların veya sosyal hizmet görevlilerinin durumu hayvanları koruma kuruluşlarına bildirme ihtimali daha düşük. Bu istifçilerin kendilerine destek sağlayan ve hatta yeni hayvanlar getirebilen bir ağa sahip olduğunu açıklayan araştırmacılar, resmi bir STK olarak da faaliyetlerini sürdürüyor. Araştırma sonuçları, kamu ve medyanın, önceliğin hayvanların ihtiyaçlarına verildiği meşru barınaklarla istifçiler tarafından hayvan toplamak için kullanılan ‘barınakları’ ayırt edebilmekte güçlük çektiğini de açıklıyor. Araştırmacıların bu konudaki çözüm önerilerinin başında ise hukuk yoluna giderek duruma müdahale edilmesi geliyor. En önemlisi de, hayvanları koruma gruplarının, bir müdahale yapıldıktan sonra ciddi şekilde hasta ve asosyal olan çok sayıda hayvana nasıl bakım sağlayacakları konusunda net bir plana sahip olması gerekiyor.

Kaynak: www.tufts.edu

İstifçilikten şüphe edilmesini gerektiren durumlar

  • Hayvanlara bir yuva veya uygun bir yer bulma çabasının olmaması veya bu yönde çok az bir çaba göstermesi.
  • Azalan bakım olanaklarına karşın sürekli olarak hayvan edinilmesi. Hayvanların hiçbir zaman geri çevrilmemesi.
  • Bakım konusunda uygun personel, kaynak veya bilgi birikimi olmamasına rağmen özel ihtiyaçları olan hayvanlara (felçli, kedi lösemisi olan, aşırı derecede saldırgan) yaşam boyu mükemmel bakım sağlama iddiaları.
  • Barınakta kaç hayvanın kaldığının bilinmemesi.
  • Ziyaretçilerin hayvanların kaldığı yerleri görmesine izin verilmesi konusunda isteksizlik.
  • Hayvanları barınak tesisleri dışında bir yerde kabul etme isteği.

Kaynakça: www.sabah.com.tr

Hayvansever misiniz, yoksa istifçi mi?
Başa dön